מ ר ב ה  ע י נ י י ם  -  נוצר על ידי האמן  יונתן צופי  מתוך הרצון לצבור עוד ועוד זוגות עיניים

'מרבה עיניים' מורכב משיחות עם אמנים ישראלים. השיחות מבקשות לגעת בלב עשייתם האמנותית, ולהתחקות אחר מקורותיה. הארכיון הצומח יבקש להיות מקור העשרה להבנת הגישות השונות של התפסיה האמנותית בישראל בתקופתנו.

בסיוע מפעל הפיס לתרבות ולאמנות